Roostervrijedagen :

7 en 8 september 2020, 18 december 2020, 26 januari 2021. 2 april 2021, 02 juni 2020, 17 en 18  juni 2021, 09  juli 2021.

 

                            klik op hier voor schooltijden