Bewegingsonderwijs

Alle kinderen van de SO groepen krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Het bewegingsonderwijs kent verschillende bewegingsgebieden:
1. Lopen
2. Klimmen
3. Zwaaien en duikelen
4. Rollen
5. Springen                                                                                                
6. Gooien en vangen
7. Ren- en tikspelen
8. Stoeispelen en judo
              

9. Bewegen op muziek
                               
.  

Er wordt naar gestreefd om alle gebieden minstens een paar keer per jaar aan bod te laten komen. De lessen worden zo opgebouwd dat ze veilig, leerzaam en leuk zijn.
 
De lessen worden wel vaak herhaald waardoor de leerling de tijd krijgt de beweging eigen te maken. 
 
Op school wordt naast de basislessen ook sportdagen voor de SO georganiseerd.
Die sportdagen zijn voor alle groepen, dus alle kinderen doen mee      . 
  

De school is aangesloten bij “Special Heroes”. De doelgroep van deze organisatie zijn de leerlingen in het speciaal onderwijs en het doel is om deze leerlingen verschillende sporten te laten ervaren.  De kennismakingslessen van Special Heroes starten op onze school. Dit jaar hebben alle SO groepen drie judo lessen gekregen van een judo trainer van Dijkmansport. In het verleden zijn er ook lessen atletiek, basketbal, voetbal en tennis gegeven. Onze school en Special Heroes hopen hiermee te bereiken dat kinderen ook in hun vrije tijd gaan sporten bij een club of vereniging.
Verenigingen waar we mee hebben samen gewerkt en waar een aantal (ex)leerlingen inmiddels in hun vrije tijd sporten zijn
Judo;    Dijkmansport in Groningen dinsdagavond van 18.30-19.30 uur
www.dijkmansport.com

Voetbal; Kids United, op de woensdagmiddag in Groningen
www.kids-united.nl

Atletiek; Groningen Atletiek op woensdag van 17.30-18.30 uur in Stadspark Groningen
www.groningenatletiek.nl
(zie speciaal atletiek bij de baanatletiek)

Basketbal; Basketbal Vereniging Groningen(BVG) vrijdag 15.30-16.30 uur
www.bvgroningen.net (zie Teams en dan G-team)

Korfbal; ROG in Groningen
www.rog-korfbal.nl/g-korfbal

Tennis; Net Over Het Net (NOHN) André Romp is tennisleraar voor G-tennissers
www.nohn.nl/gtennis.php

Hockey; GHHC Klaartje de Bruijn 06-81547794, Margriet Kahman 06-29106210,
Trudy  Stigter 050-5340621
www.ghhc.nl