Het vervoer

 
Wanneer uw kind is aangewezen op vervoer met de taxi, dan dient u bij het gemeentebestuur van uw woonplaats een aanvraag voor vervoer in te dienen. De formulieren hier­voor zijn verkrijgbaar bij de ambtenaar die belast is met schoolvervoer.
Eventuele problemen t.a.v. het vervoer kunt u met de chauffeur bespreken. Wanneer er geen oplossing komt, kunt u contact opnemen met de directie van het taxibedrijf