Ziekte en verzuim

 

In geval van ziekte of verzuim anderszins is het van belang dat de school en het taxibedrijf door u op de hoogte gebracht worden. Wij zetten ons in om samen met de ouders en de klassenleiding het schoolverzuim zo gering mogelijk te laten zijn. Onwettig schoolverzuim komt zelden voor, maar wordt met kracht bestreden. De leerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden en de school legt hierover verantwoording af aan de inspectie en aan leerplichtambtenaren van de gemeenten waaruit de leerlingen komen. Er wordt aan de leerlingen in het algemeen geen vrijstelling van onderwijs gegeven. Wanneer blijkt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar

Wilt u, in geval van ziekte, uw kind graag vóór 8:30 bij ons afmelden? Dit kan bij voorkeur via onze schoolapp met de knop 'ziekmelden' het ook kan telefonisch, per email of via het formulier onderaan deze pagina.

Dat kan op de volgende telefoonnummers:

050 3210488
voor de locatie Paterswoldseweg

050 3210489
voor de locattie DUNK

U kunt ook onderstaande knop aanklikken en het formulier vervolgens invullen.

Afwezig melden

Selecteert u dan bij contacten 'afwezig melden'