Paramedici
Christianne Bosklopper

Paramedici


 
Op de W.A.van Lieflandschool werken 4 paramedici, die met elkaar veel kennis hebben over de hulp die uw kind nodig heeft.
Er zijn twee fysiotherapeuten en twee logopedisten.
Het behandelen binnen de school heeft een aantal voordelen:
·         Er is overleg en samenwerking tussen de therapeuten onderling en de leerkrachten, intern begeleiders en psycholoog.
·         Onderwijs en therapie worden goed op elkaar afgestemd.
·         Er kan een beroep gedaan worden op externe contacten zoals kinderverpleegkundigen en
.         ergotherapeuten  ( van Cedin), evenals deelname aan multidisciplinair overleg.
 
Verder hebben de paramedici ieder vanuit hun eigen vakgebied kennis over het verloop van de ontwikkeling en de specifieke problemen bij bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down of autisme.
 
 

Logopedie


De logopedisten zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de communicatie en de spraak-taalontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van:  
Nederlands met Ondersteunende Gebaren, gebaren om gesproken taal te ondersteunen. Door gebaren te gebruiken begrijpen kinderen taal beter . (langzamer spreektempo, korte zinnen , beeld en geluid) 
En zkinderen kunnen zelf beter duidelijk maken wat ze bedoelen.

                                                                                                                                                         
Oro-myofunctionele therapie
Dit is een methode gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.  

Hodson en Paden/ Metaphon
Deze behandelmethodes zijn ontwikkeld voor onverstaanbare kinderen . De spraak klinkt bij deze kinderen onvoldoende verstaanbaar doordat spraakklanken niet goed worden waargenomen en onderling worden verwisseld. Dit noemen we een fonologische stoornis.
De kenmerken van groepen klanken worden geleerd.Prompt
De logopedist geeft input door gebruik te maken van tast,druk, specifieke plaatsing, timing en het creeren van auditief en visueel bewustzijn om de communicatie te verbeteren.

Leespraat

De  methode ‘Leespraat’, een methode die erop gericht is om via het lezen het praten te verbeteren.     

                                                                                                                                                                                                                 

Fysiotherapie


De fysiotherapeuten zijn specialisten op het gebied van de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek.

Fysiotherapie wordt in de volgende werkvormen aangeboden:

.        Screening / onderzoek van leerlingen
.        Behandelingen
.        Hydrotherapie
.        Ondersteuning bij praktijkvakken Onderzoek

Screening / onderzoek van de fijne en grove motoriek en specifiek op het gebied van het schrijven en sensomotoriek

Behandelingen
Individuele behandelingen  vinden plaats n.a.v. hulpvragen vanuit de leerkracht / arts / ouders / verzorgers

Individuele behandelingen zijn onderwijsondersteunend en zijn gericht op het ontwikkelen van de eigen motorische mogelijkheden, zodat de leerling optimaal kan functioneren.

De commissie van begeleiding (CvB) dient de voorgestelde behandeling te onderschrijven.


Groepsbehandelingen
Naast de motorische doelen spelen bij de groepsbehandelingen de sociale vaardigheden een belangrijke rol.

 
Hydrotherapie

Individueel:  bij de hydrotherapie wordt gebruik van de specifieke eigenschappen van water. Hierdoor kunnen deze leerlingen gebruik maken van motorische mogelijkheden die ze buiten het water missen.Ondersteuning bij de praktijkvakken

Individueel: tijdens de praktijkvakken wordt er geoefend en gericht hulp geboden zodat de leerling adequaat deel kan nemen aan de praktijklessen